MSP430单片机的4×4矩阵键盘程序

资料大小: 19.0 KB

所需积分: 0

下载次数:

用户评论: 0条评论,查看

上传日期: 2011-10-25

上 传 者: 小兰他上传的所有资料

资料介绍

//将P1口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式
    P1DIR = 0;
 
    //将P1口所有的管脚设置为一般I/O口
    P1SEL = 0;
   
    // 将P1.4 P1.5 P1.6 P1.7设置为输出方向
    P1DIR |= BIT4;
    P1DIR |= BIT5;
 P1DIR |= BIT6;
    P1DIR |= BIT7;

 //先输出低电平
 P1OUT = 0x00;

 // 将中断寄存器清零

用户评论

查看全部 条评论

发表评论请先 , 还没有账号?免费注册

发表评论

用户评论
技术交流、我要发言! 发表评论可获取积分! 请遵守相关规定。
上传电子资料